SŤAHOVANIE ZA PRÁCOU DO FÍNSKA: ČO POTREBUJETE VEDIEŤ?

Przeprowadzka do Finlandii-1

Takže ste absolvovali proces náboru, získali ste pracovné miesto a teraz sa musíte presťahovať za prácou do Fínska. Vtedy vás napadne myšlienka. Čo potrebujete vedieť pred odchodom do Fínska? Je toho veľmi veľa a vy ani neviete, kde začať! Nemusíte sa však obávať. V tomto článku sa dozviete, čo potrebujete vedieť, ak sa chcete presťahovať za prácou do Fínska.

 

Dokumentácia

Aké dokumenty potrebujete pre život a prácu vo Fínsku? Je to jednoduchšie, ak ste občanom EÚ, ako keď prichádzate z krajiny mimo EÚ. Ak ste občanom EÚ alebo Islandu, Nórska, Švajčiarska či Lichtenštajnska, na vstup do Fínska vám stačí cestovný pas alebo platný občiansky preukaz.

Máte právo začať okamžite pracovať a na uplatnenie tohto práva potrebujete len daňový preukaz a fínsky osobný kód. Osobný kód môžete získať od agentúry pre služby spojené s digitalizáciou údajov o obyvateľstve (Digital and Population Data Services Agency).

Po troch mesiacoch pobytu vo Fínsku musíte zaregistrovať svoje právo na pobyt na fínskom imigračnom úrade a preukázať, že máte prostriedky na živobytie. Máte však rovnaké právo pracovať alebo študovať vo Fínsku ako každý fínsky občan.

Ak pochádzate z krajiny mimo EÚ, musíte vopred požiadať o povolenie na pobyt a prácu vo Fínsku. Váš zamestnávateľ bude musieť preukázať, že nie je k dispozícii nikto z Fínska alebo EÚ, kto by mohol zastávať konkrétne pracovné miesto, na ktoré vás chce prijať.

Úrad pre zamestnanosť a hospodársky rozvoj (Employment and Economic Development Office) vydá predbežné rozhodnutie týkajúce sa vašej žiadosti a potom fínsky imigračný úrad vydá konečné rozhodnutie. Prisťahovať sa do Fínska z krajín mimo EÚ je náročnejšie ako v rámci EÚ, ale ak máte pracovnú ponuku od fínskej spoločnosti, vaše povolenie na pobyt by sa malo nakoniec schváliť.

 

Bývanie

Ak hľadáte byt na prenájom vo Fínsku, môžete využiť pomoc sprostredkovateľa alebo môžete hľadať byt bez pomoci sprostredkovateľa. Ak pri hľadaní bytu využijete sprostredkovateľa, budete musieť podpísať zmluvu o postúpení a zaplatiť províziu.  

Voľné byty môžete hľadať online. Ak máte povolenie na pobyt na jeden rok alebo viac, alebo ak ste občanom EÚ, máte možnosť prenajať si byt od obce/mesta, v ktorej plánujete bývať. V opačnom prípade si budete musieť prenajať byt od súkromného vlastníka, ale v takom prípade bude nájomné pravdepodobne vyššie.

Hľadanie bytu vo Fínsku si vyžaduje určitý čas a je náročné najmä vo väčších mestách. Ak nájdete voľný byt, ktorý sa vám páči, neotáľajte, inak možno čoskoro nebude k dispozícii.

Potenciálni prenajímatelia vás môžu požiadať, aby ste im ukázali povolenie na pobyt, prípadne pas, poslednú výplatnú pásku, ako aj ďalšie dokumenty, napríklad daňové doklady alebo potvrdenia o pôžičke. Možno budete musieť podstúpiť aj kontrolu úverovej bonity.

Keď budete mať byt, budete musieť kontaktovať poskytovateľov služieb, aby vám zaviedli elektrinu, internet a ďalšie služby. Budete si tiež musieť zakúpiť poistenie domácnosti, aby ste sa chránili v prípade škôd.

 

Mieszkanie w Finlandii

 

Registrácia

Keď sa presťahujete do Fínska, musíte sa zaregistrovať vo fínskom systéme informácií o obyvateľstve (Population Information System), ktorý vám poskytne aj fínsky osobný kód. Osobný identifikačný kód je vo Fínsku potrebný na mnohé účely vrátane bankovníctva, zamestnania a vzdelávania.

Svoju miestnu príslušnosť môžete zaregistrovať aj v agentúre pre služby spojené s digitalizáciou údajov o obyvateľstve (Digital and Population Data Services Agency), čím získate právo na prístup k službám v danej obci/meste.

Pri návšteve agentúry pre služby spojené s digitalizáciou údajov o obyvateľstve si musíte priniesť cestovný pas alebo občiansky preukaz občana EÚ, doklad o legálnom pobyte a pracovnú zmluvu.

 

Jazyk

Vo Fínsku sa bežne hovorí niekoľkými jazykmi. Najrozšírenejšia je, samozrejme, fínčina, ktorou hovorí viac ako 90 % obyvateľstva. Švédčinou hovorí 5,5 % obyvateľov a má tiež štatút úradného jazyka. Mnohí Fíni hovoria po rusky a Saamovia majú tiež svoj vlastný jazyk. Anglicky hovorí približne 75 % fínskej populácie, najmä ľudí mladších ako 60 rokov, a mnohí Fíni hovoria týmto jazykom plynule. Fínsko sa v roku 2015 umiestnilo na štvrtom mieste na svete v plynulom ovládaní angličtiny. Väčšina anglicky hovoriacich návštevníkov sa bez problémov zaobíde bez fínčiny, a ak ovládate angličtinu, nemali by ste mať problém komunikovať s väčšinou Fínov.

 

Miestna kultúra a životný štýl

Fíni majú povesť spoločensky zdržanlivých, tichých ľudí, ktorí neradi vedú nezáväznú konverzáciu. Fíni dávajú iným ľuďom dostatok osobného priestoru, najmä ak ich dobre nepoznajú. Najviac si však Fíni cenia vlastnosť známu ako „sisu“, čo je výraz označujúci silné odhodlanie čeliť ťažkostiam.

Ak to znie trochu pochmúrne, pozrite sa na výsledky Správy o šťastí vo svete. V tomto prieskume 149 krajín sveta bolo Fínsko už päť rokov po sebe vyhodnotené ako najšťastnejšia krajina na svete!

Prečo sú teda Fíni takí šťastní? Čiastočným dôvodom môže byť mimoriadna prírodná krása Fínska. Fínsky životný štýl kladie veľký dôraz na radosť z prírody. Čiastočným dôvodom môže byť fínsky systém sociálneho zabezpečenia, ktorý patrí k najlepším na svete, a fínsky dôraz na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Kombinácia prírodných krás a dostatku času na ich vychutnanie je skvelým receptom na šťastie.

 

Príroda a aktivity v prírode

Ak zavítate do Fínska, určite vám nebudú chýbať prírodné krásy. Fínsko je krajinou borovicových a smrekových lesov, ktoré sa striedajú s brezovými a inými stromami. V krajine sa nachádza veľa jazier, ktoré sú prepojené potokmi a riekami, močiare a ďalšie mokrade. Fínsko je domovom medveďov, rysov, vlkov, sobov, losov a mnohých ďalších druhov voľne žijúcich zvierat. Fíni sú známi svojou láskou k prírode a radi trávia čas vonku počas každého ročného obdobia. Keď príde leto, Fíni sa radi uchýlia do svojich letných chát, aby si oddýchli a uvoľnili sa.

 

Styl życia w Finlandii

 

Povaha severanov

Severania vo všeobecnosti nie sú príliš zhovorčiví a najmä Fíni nemusia pôsobiť veľmi otvoreným dojmom. Fíni nie sú známi tým, že by radi viedli nezáväznú konverzáciu, ale sú známi tým, že sú úprimní.

Fín sa nezapája do prázdnych spoločenských zdvorilostí. Ak vám povie, že sa chce niekedy stretnúť, presne to má na mysli a priateľstvo s Fínom je často na celý život. Fíni majú tendenciu nadväzovať priateľstvá pomaly, ale berú priateľstvo vážne. Fíni namiesto Valentína oslavujú sviatok s názvom Ystävänpäivä. t. j. „deň priateľstva“.

Dôvera sa vo Fínsku tiež prejavuje odlišne. Vo väčšine ostatných krajín si dôveru musíte zaslúžiť. Vo Fínsku sa dôvera automaticky predpokladá a stráca sa len v prípade nedôveryhodného správania.

Napriek svojej povesti zdržanlivých a uzavretých ľudí majú mnohí Fíni vynikajúci, aj keď suchý zmysel pre humor. Bežným fínskym vtipom je rozprávať príbeh, ktorý je čoraz smiešnejší, a pritom sa celý čas tváriť vážne.

 

Kvalita života a životné náklady

Životné náklady vo Fínsku sú v porovnaní s európskym priemerom vysoké, čo platí najmä pre veľké mestá ako Helsinki. Vysoké životné náklady však vyvažuje vynikajúca rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, sociálne výhody a zdravotná starostlivosť, vďaka ktorým je kvalita života vo Fínsku bezkonkurenčná. Fínski zamestnávatelia poskytujú pomerne vysoké platy s vynikajúcimi benefitmi a zahraniční pracovníci majú nárok na rovnaké výhody ako fínski občania. Pracovná kultúra vo Fínsku nie je hierarchická a zamestnanci sú povzbudzovaní k tomu, aby sa podelili o vlastné nápady. Zamestnávatelia musia dodržiavať prísne bezpečnostné normy a pracovný týždeň je vo všeobecnosti obmedzený na 40 hodín týždenne.

 

Jakość i koszty życia w Finlandii

 

Práca vo Fínsku

Vo Fínsku neexistuje štátna minimálna mzda, ale na väčšinu odvetví sa vzťahujú kolektívne zmluvy, ktoré definujú minimálnu úroveň mzdy pre rôzne zručnosti a skúsenosti. Kolektívne zmluvy určujú základné podmienky, ktorými sa riadia pracovné vzťahy v jednotlivých odvetviach. Tieto zmluvy sa týkajú platov, pracovného času, náhrad v prípade ochorenia, dovoleniek a náhrad za dovolenku, ktoré môže využívať každý zamestnanec. Fínsko poskytuje silnú ochranu práv zamestnancov a mnohí fínski zamestnanci sú zastúpení odborovými organizáciami.

Zamestnanci vo Fínsku sú povinní vykonávať svoju prácu svedomito a konať tak, aby podporovali oprávnené obchodné záujmy svojho zamestnávateľa. Zamestnávatelia sú pritom povinní udržiavať zdravé a bezpečné pracoviská a dodržiavať kolektívne zmluvy dohodnuté s odbormi. Zamestnanci majú zákonné právo vstúpiť do odborovej organizácie a právo na mzdu a zaobchádzanie v súlade s odborovou zmluvou.

 

Vitajte vo Fínsku!

Toto je len úvod do všetkého, čo potrebujete vedieť, aby ste sa mohli presťahovať za prácou do Fínska. Väčšinu informácií si však osvojíte priebežne. Ak prichádzate z krajiny mimo EÚ, najprv musíte požiadať o povolenie na pobyt a začať si hľadať bývanie. Sťahovanie do Fínska môže byť náročné, ale zároveň to bude neuveriteľné dobrodružstvo v jednej z najkrajších krajín Európy. Skôr ako sa nazdáte, udomácnite sa vo Fínsku a zistíte, prečo je Fínsko považované za najšťastnejšiu krajinu na svete.

 

POZRITE SI NAŠE  PRACOVNÉ PONUKY