DANE Z PRÍJMU VO FÍNSKU

 

Blog-draft, taxes, sk

Chcete vedieť, koľko odvediete na dani vo Fínsku? Alebo ste už počuli o vysokých daniach vo Fínsku a zaujíma vás, či je to skutočne tak? A aké veľké sú platy po znížení dane?

Pravidlá zdaňovania sa v jednotlivých krajinách líšia, takže daňový systém vo Fínsku môže byť iný ako vo vašej krajine. V tomto článku nájdete prehľad daní z príjmu, spôsob odhadu svojej daňovej sadzby vo Fínsku a informácie o tom, aké práva a povinnosti sa na vás ako zamestnanú osobu vzťahujú.

Pred tým, ako si podrobnejšie preberieme túto tému, je dôležité si uvedomiť, že vo Fínsku vám vždy ponúknu hrubý plat, pretože riešenie daňových záležitostí sa považuje za jednu z povinností zamestnanca. Pred tým, ako prijmete alebo vyjednáte plat, musíte mať dobrý odhad svojho čistého príjmu a vedieť, aký bude plat po zdanení.

 

PLATENIE DANÍ VO FÍNSKU

Fínsko má progresívny systém dane z príjmu. To znamená, že vaša daňová sadzba závisí od výšky vášho ročného príjmu – čím vyšší je váš plat, tým väčšie percento dane platíte a naopak. Táto sadzba sa vypočítava osobitne pre každú pracujúcu osobu vo Fínsku a uplatňuje sa na vašu mzdu a iné prostriedky príjmu. Daňový úrad vám ju vypočíta, keď požiadate o daňový list.

Daňový úrad vo Fínsku je známy ako Vero. Kontaktovať ho môžete telefonicky alebo môžete navštíviť jedno z obslužných miest. Ďalším veľmi užitočným spôsobom riešenia vašich daňových záležitostí je využitie online prístupu a služieb daňového úradu prostredníctvom služby MyTax. Na tento účel sa vyžaduje silná online autentifikácia prostredníctvom bezpečnostných kódov online bankovníctva.

Peniaze získané z daní štát a obce používajú na financovanie širokej škály služieb, a to okrem iného na zdravotníctvo, vzdelávanie a verejné služby. Zdravotníctvo sa považuje za jedno z najlepších na svete a slúži všetkým ľuďom, ktorí pracujú vo Fínsku. Aj fínsky vzdelávací systém sa v celosvetovom meradle kladie na vysokú priečku a výrazne sa podporuje z prostriedkov získaných zo zaplatených daní. Peniaze získané z daní sa používajú aj na platenie sociálnych dávok a príspevkov pre ľudí, ktorí sú nezamestnaní, práceneschopní alebo na rodičovskej dovolenke, a tých, ktorí podporujú blaho ľudí s trvalým bydliskom vo Fínsku.

Zamestnávateľ okrem daní zráža povinné príspevky sociálneho zabezpečenia (na nezamestnanosť, dôchodok a zdravotnú starostlivosť) vo výške približne 10 % z vášho hrubého platu.

 

DAŇOVÝ LIST

Nemusíte platiť dane sami. Dane zráža priamo z vášho platu zamestnávateľ a odovzdáva ich daňovým orgánom. Stačí, ak pošlete zamestnávateľovi svoj daňový list. Ale žiadne obavy, pri uchádzaní sa o prvý daňový list alebo pri zmene toho súčasného vám poradíme a pomôžeme.

Daňový list je jednostranový dokument, v ktorom je uvedená vaša daňová sadzba. O daňový list môžete požiadať telefonicky alebo osobne na miestnom daňovom úrade. Ak máte fínsky bankový účet, môžete o daňový list požiadať online. Za daňový list sa neplatí.

Pri podávaní žiadosti budete potrebovať odhad svojho príjmu, ktorý ste získali vo Fínsku počas kalendárneho roku. Okrem ročného zárobku z príjmu sa berie do úvahy aj vaša domovská obec, príp. výdavky na dochádzanie do práce, ktoré môžu ovplyvniť vašu daňovú sadzbu.

Na odhad svojej daňovej sadzby môžete použiť online daňovú kalkulačku, ktorú poskytuje fínska daňová správa.

Ak sa však príjem neskôr zmení (napr. sa vám zvýši), alebo si uvedomíte, že odhad vášho príjmu bol nesprávny, mali by ste si objednať nový daňový list. Vždy by ste mali informovať daňové orgány, ak sa váš každoročný odhad príjmu výrazne zmení.

Nezabudnite bezodkladne požiadať o nový daňový list. Ak zamestnanec nemá platný daňový list, zamestnávateľ je povinný zraziť 60 % platu ako daň.

Ak pracujete v stavebníctve vo Fínsku, musíte mať aj daňové číslo, ktoré dokazuje, že ste registrovaní u Fínskej daňovej správy. Daňové číslo sa vydáva spolu s daňovým listom.

 

DAŇOVÉ ROZHODNUTIE

Raz ročne, zvyčajne v marci alebo v apríli, dostanete daňové rozhodnutie. Obsahuje informácie o vašich príjmoch, daniach a odpočtoch za predchádzajúci rok. V prípade potreby môžete údaje vo formulári opraviť. Ak sú všetky informácie správne, nemusíte robiť nič – proces pokračuje automaticky.

Daňové rozhodnutie týkajúce sa výšky daní zrazených z vášho platu bolo správne. Ak ste zaplatili príliš veľa, dostanete vrátenie dane. Ak ste zaplatili príliš málo, budete musieť dlh na dani zaplatiť.

Ak sa váš príjem zmení, údaje na daňovom liste aktualizujte. Je to najlepší spôsob, ako sa vyhnúť plateniu dlhu na dani!

 

Zamestnávateľ okrem zrážok na daň zamestnanca platí osobitne významný podiel na dani priamo daňovým orgánom. Táto suma nie je zahrnutá do hrubého platu zamestnanca. Zamestnávateľ popri daniach platí povinné príspevky na poistenie a dôchodkové poplatky pre každého zamestnanca.

Ďalšie informácie o zdaňovaní vo Fínsku nájdete na oficiálnej webovej lokalite daňového úradu.

 

POZRITE SI NAŠE  PRACOVNÉ PONUKY