AKO NAPÍSAŤ KVALITNÝ ŽIVOTOPIS?

Blog-CV-sk

Napísanie kvalitného životopisu je pri hľadaní nového zamestnania zásadným kľúčom k získaniu želaného pracovného miesta. Dobre napísané CV vám môže výrazne pomôcť zvýšiť šance, že zo všetkých potenciálnych uchádzačov firma a jej zástupcovia vyberú práve Vás.

Naopak, zle napísaný životopis môže mať za následok, že Vás ľudia, ktorým sa dostane do rúk (najčastejšie recruiteri ži zodpovedné osoby z oddelenia HR-ľudských zdrojov) zamietnu bez toho, aby ste dostali šancu odprezentovať svoje kvality na pohovore. Čo teda treba urobiť, aby bol Váš životopis správne napísaný?

 

Niekoľko typov pre dobrý životopis

 • Zasielajte vždy čo najaktuálnejší životopis. Pokiaľ je totiž vaše CV upravované napríklad naposledy 3 roky dozadu, nielenže v ňom chýbajú informácie o vašej poslednej práci, avšak vysoko pravdepodobne sa aj zmenila úroveň niektorých kompetencií uvádzaných v životopise (prípadne ste mohli medzičasom nadobudnúť nové, ktoré by vám na novom pracovisku pomohli).
 • Dbajte na to, aby životopis obsahoval všetky potrebné informácie týkajúce sa Vašich skúseností v zrozumiteľnej forme. Pokiaľ sú informácie v životopise nejednoznačné alebo chýbajú, môžete byť napríklad mylne posudzovaní na pozíciu, s ktorou nemáte skúsenosti alebo o ňu nemáte záujem. Nezabudnite uviesť aj kontaktné údaje, dosiahnuté vzdelanie, certifikácie, zručnosti, jazykové schopnosti či iné údaje, ktoré môžu zvýšiť Vašu šancu získať pracovné miesto.
 • Vaše pracovné skúsenosti uvádzajte podľa jednotného vzorca a zoraďte ich do poradia. Pre lepšiu prehľadnosť životopisu je najlepšou možnosťou mať všetky skúsenosti popísané jednotným spôsobom (teda nie štýlom, kedy je pri jednej skúsenosti uvedený bohatý opis vašich zodpovedností a pri druhej sotva zamestnávateľ) ako aj zoradené v chronologickom poradí ideálne od najstaršej po najčerstvejšiu).
 • Odporúčame vždy uviesť:
   
  • názov firmy a pozície, ktorú ste v nej zastávali
  • od kedy do kedy ste vo firme pracovali (napríklad 08/2017 až 03/2020)
  • stručný popis vašich pracovných činností a zodpovedností buď vo forme krátkeho textu, alebo odrážok
 • Majte nachystaných viacero jazykových verzií Vášho CV. Najmä pri žiadaní práce v zahraničí alebo v medzinárodnej firme je veľkým plusom, pokiaľ viete priložiť životopis v anglickom, prípadne inom jazyku. Verzia životopisu v cudzom jazyku je často vyžadovaná priamo v inzeráte konkrétnej firmy (rovnako tak aj v Barone).
 • Špecifickou sekciou životopisu sú hobby. Aj keď sa pre niektorých ľudí táto časť životopisu môže zdať zbytočná, existujú recruiteri a konzultanti, ktorí venujú pozornosť aj tejto oblasti a to napríklad za účelom zistenia súladu Vás ako osobnosti s firmou. Napriek tomu, že sa táto oblasť pýta na osobnú stránku života, stále udržiavajte perspektívu profesionálneho životopisu a neuvádzajte veci, ktoré by mohli v konečnom dôsledku vypáliť vo Váš neprospech (napríklad uvedenie hazardných hier medzi záľuby).

 

 

Čomu sa vyhnúť

 • Príliš dlhý a/alebo chaotický životopis. Dĺžka životopisu by mala byť limitovaná a nemala by prekračovať 2 strany. Dôležitá je aj forma životopisu, životopis by mal byť štruktúrovaný, prehľadný a nezahltený textom.
 • Medzery v životopise. Nevysvetlená časová medzera medzi jednotlivými skúsenosťami v životopise príde väčšine recruiterov hneď podozrivá (stretli sme sa aj s prístupom, kedy bol životopis práve z dôvodu takejto medzery okamžite zamietnutý). Ak teda aj máte medzi jednotlivými skúsenosťami v životopise prestávku (či už z dôvodu pandemickej situácie, študijných či osobných dôvodov), pokúste sa ju v životopise aspoň čiastočne zdôvodniť.
 • Nevhodná fotografia. Neprikladajte fotografie, ktoré môžu byť vyhodnotené ako neprofesionálne. Pokiaľ sa rozhodnete priložiť do životopisu Vašu fotografiu, dbajte na to, aby bola dostatočne reprezentatívna pre pracovné účely, fotka ktorú používate na sociálnych sieťach či selfie, ktorú ste vyfotili 5 minút pred vytvorením životopisu nemusí byť tou najšťastnejšou voľbou.
 • Nevhodná e-mailová adresa. Rovnaké odporúčanie máme aj pri e-mailovej adrese, na ktorú by Vás potenciálny recruiter mal kontaktovať. Z hľadiska profesionality oveľa lepšie vyznie e-mailová adresa s Vašim menom, adresy typu medvedik23@gmail.com či lamacsrdc@hotmail.com (in english teddybear23@gmail.com and heartbreaker@gmail.com) môžu v predstaviteľoch HR oddelenia či Vašich budúcich nadriadených vzbudiť prinajmenšom zmiešané pocity...
 • Gramatické chyby a slang. Kvalitný životopis by určite nemal obsahovať žiadne gramatické chyby či slová, ktoré sú nespisovné. Ak si nie ste istí svojím pravopisom (či už v slovenskom alebo inom jazyku), dajte si pre istotu životopis pred jeho zaslaním do spoločnosti radšej prekontrolovať druhou osobou.
 • Prikrášľovanie sa. Vaše schopnosti neprikrášľujte. Pokiaľ prechádzate štandardným výberovým procesom na určitú pozíciu, je vysoko pravdepodobné, že recruiteri či náboroví manažéri si budú overovať podstatné informácie napísané v životopise. Preto skúste svoje schopnosti odhadnúť čo najpresnejšie (napríklad na akej úrovni ovládate anglický jazyk či viete pracovať s určitým programom), ak sa totiž počas pohovoru príde na to, že reálne schopnosti sú slabšie ako tie uvedené v životopise, Vaše šance získať pracovnú pozíciu sa pravdepodobne znížia.
 • Životopis a motivačný list sú dve odlišné veci. Ako sme už viac krát v tomto článku spomínali, životopis by mal mať jasnú štruktúru a nemal by mať formu súvislého textu. Tá je typická pre motivačný list, ktorý môžete priložiť k životopisu za účelom vysvetlenia, prečo máte o danú pozíciu záujem, nenahrádza však životopis.
Majte na pamäti, že váš životopis a motivačný list sú nástrojmi, ktoré vás privedú na pohovor a nakoniec získate prácu.Stiahnite si bezplatnú šablónu životopisu.


POZRITE SI NAŠE PRACOVNÉ PONUKY