SYSTEM UBEZPIECZEŃ I OPIEKI ZDROWOTNEJ W FINLANDII, CZYLI KELA

 

 

Kela Blog-draft

 

Przeprowadzka oraz życie w Finlandii wiąże się nie tylko z rozpoczęciem wspaniałej przygody w nowym kraju, lecz także z bardziej pragmatycznymi sprawami, takimi jak choćby ubezpieczenie. Jak działa system opieki zdrowotnej w Finlandii? Jakie dokumenty trzeba wypełnić? Czy opieka zdrowotna w Finlandii jest darmowa? Co pokrywa fińskie ubezpieczenie? Między innymi odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

 

W Finlandii ubezpieczenia socjalne finansowane są na podstawie uzyskiwanych dochodów podatkowych, opłat na ubezpieczenia socjalne oraz części wypłacanej dla gmin przez państwo. To właśnie gminy są odpowiedzialne za opiekę zdrowotną i socjalną dla swoich mieszkańców. Aby mieć możliwość korzystania z takiej pomocy, trzeba być zarejestrowanym w urzędzie oraz posiadać adres zamieszkania.

 

KELA

Osoby mieszkające lub pracujące w Finlandii mogą skorzystać ze świadczeń przyznawanych przez Kela, czyli fiński Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zapewniający takie przywileje jak:

  • zasiłek wychowawczy;
  • zasiłek na mieszkanie;
  • dodatek na dzieci;
  • pokrycie kosztów leczenia.

 

Aby zostać objętym takimi możliwościami, osoba przeprowadzająca się do Finlandii zobowiązana jest do wypełnienia formularzy, zawierających między innymi takie informacje, jak podstawowe dane osobowe, powód oraz czas przeprowadzki do Finlandii, a także to, z kim się przeprowadza. Ponadto naszym pracownikom zalecamy zawsze dołączenie do formularza swojej umowy o pracę. Ważna jest również odpowiedź na pytanie, czy dana osoba jest pokryta ubezpieczeniem społecznym w innym kraju. Według umów międzypaństwowych w krajach Unii Europejskiej obywatel UE nie może być objęty ubezpieczeniem jednocześnie w dwóch krajach.

 

Jeśli do Finlandii przyjeżdża osoba z kraju innego niż kraje Unii Europejskiej, decyzja o przyznaniu prawa do pobierania świadczeń w ramach ubezpieczenia społecznego zostaje rozstrzygnięta na podstawie zamieszkania w Finlandii oraz tego, czy posiada ona pozwolenie upoważniające do pobytu jednorocznego. Za osobę, która mieszka na stałe w Finlandii, uznaje się kogoś, kto mieszkał tu poprzednio (lub jest członkiem rodziny osoby mieszkającej na stałe) lub posiada umowę o pracę w Finlandii zawartą na okres przynajmniej dwóch lat.

 

USŁUGI ZWIĄZANE Z OPIEKĄ ZDROWOTNĄ 

Jak wspominaliśmy na początku, organizacją podstawowej opieki zdrowotnej zajmują się gminy. W ramach takiej opieki można korzystać między innymi z:

  • poradni zdrowia;
  • leczenia szpitalnego;
  • usług dentystycznych.

 

Dodatkowo jako firma Barona zapewniamy naszym pracownikom dostęp do pracowniczej opieki zdrowotnej w prywatnym ośrodku, z której mogą oni korzystać na wypadek choroby. Zapewnione im zostaje także ubezpieczenie od wypadków w pracy, w drodze do pracy oraz z pracy.

 

 

ZNIŻKI Z KARTĄ KELA 

 Picture2

źródło: https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/varastettu-kela-kortti-voi-tyhjentaa-e-reseptin-181056/ 

 

Ubezpieczenie od choroby pokrywa część kosztów lekarstw przepisywanych przez lekarza. Aby otrzymać takie zniżki, wystarczy w aptece zeskanować swoją kartę Kela.

Czas wydania karty może zająć nawet trzy miesiące, jednakże osoba zatrudniona jest objęta ubezpieczeniem już od pierwszego dnia pracy, ponieważ od pierwszego dnia odprowadza składki. Jeśli w tym czasie chciałaby ona skorzystać ze zniżek przysługujących posiadaczom karty Kela, wystarczy, że zachowa paragony za zakupione lekarstwa oraz złoży odpowiedni wniosek – Kela zwróci należność po otrzymaniu karty.

 

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (EKUZ)

 

Picture1

źródło: https://www.nzoznr3.pl/drukuj-jak-wyrobic-karte-ekuz/

 

Osobom przeprowadzającym się do Finlandii na okres tymczasowy zalecamy także zaopatrzenie się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest to unijny dokument potwierdzający prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w każdym innym (niż rodzimy) kraju UE, EEA, Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz Szwajcarii. Jej zakres obejmuje korzystanie z leczenia niezbędnego i nieplanowanego w ramach publicznej opieki zdrowotnej systemu danego państwa oraz korzystania z niego na takich samych warunkach jak obywatele danego kraju.

 

 

Jeśli wciąż masz wątpliwości co do funkcjonowania systemu ubezpieczeń i opieki zdrowotnej w Finlandii, sprawdź stronę Kela lub zapytaj o to jednego z naszych koordynatorów. To najlepiej poinformowane w tej kwestii osoby!

 

 

 

źródła: www.kela.fi, www.infofinland.fi 

Życie w Finlandiipraca w Finlandii